Ouderschapsplan

Als je samen kinderen hebt, ga je uit elkaar als partners maar niet als ouders. Je zult daarom goede afspraken over de verzorging en opvoeding van je kinderen moeten maken. Dit leg je vast in een ouderschapsplan. In dit ouderschapsplan staan de behoeften van de kinderen voorop. Het vraagt om zorgvuldig overleg en afwegen van mogelijkheden. Soms lukt het niet om het eens te worden en goede afspraken te maken. Om ellende te voorkomen, is deskundige hulp in dat geval belangrijk. Samen kijken we naar de invulling van het plan, met respect voor ieders ideeën en belangen.
 

Het ouderschapsplan is verplicht

Je moet een ouderschapsplan opstellen als jullie kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Het dwingt je om goed na te denken over de gevolgen van jullie scheiding voor de kinderen. Daarnaast blijven jullie dankzij het ouderschapsplan sámen verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.
Het ouderschapsplan is verplicht voor:

• ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
• samenwonende ouders met gezamenlijk gezag
Wat staat er in een ouderschapsplan

In het ouderschapsplan leg je afspraken vast over de verdeling van de zorg en opvoeding. De wensen van je kind(eren) zijn daarbij belangrijk. Het is dan ook verstandig om je kind(eren) te betrekken bij het maken van het ouderschapsplan. Of dat mogelijk is, hangt natuurlijk af van de leeftijd en ontwikkeling van je kind(eren). In het plan moet ook ruimte blijven voor ieders eigen invulling van het ouderschap.
Er kunnen verschillende onderwerpen in het ouderschapsplan vastgelegd worden:

 • Bij wie gaat het kind wonen?
 • Hoever gaan jullie bij elkaar vandaan wonen?
 • Hoe komt je kind van de ene naar de andere ouder?
 • Hoe verdelen jullie de kosten?
 • Wat is de hoogte van de kinderalimentatie?
 • Hoe en wanneer informeer je elkaar over belangrijke zaken?
 • Waar gaan de huisdieren wonen?
 • Wie bepaalt naar welke school het kind gaat?
 • Wie gaat naar de ouderavonden van school?
 • Hoe gaan jullie om met feestdagen en vakanties?
 • Wie betaalt de ziektekosten?
 • Wie koopt de kleding voor het kind?
 

Online ervaringen uitwisselen via ‘Villa Pinedo’
Als ouder of kind in een echtscheidingssituatie heb je soms behoefte aan contact met mensen die hetzelfde meemaken. Die weten waar je mee zit. Villa Pinedo is een online platform waar ouders en kinderen ervaringen kunnen uitwisselen. Je vindt er informatie, ervaringsverhalen, blogs en vlogs. Maar ook kun je er terecht met vragen of voor advies.
Korting op online training
Via de website van Villa Pinedo kun je als ouder zelfs een online training volgen. De training leert je hoe je je kind centraal stelt, tijdens en na de scheiding. Je kunt deze online training via Finae met korting aanschaffen. Op die manier steunen wij de stichting Villa Pinedo, met als doel om het welzijn van jouw en andere kinderen van gescheiden ouders te vergroten.