Scheiden na samenwonen

Wanneer je relatie is beëindigd, sta je voor dezelfde vragen als bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Zeker wanneer je ook samen kinderen hebt, is het belangrijk om het uit elkaar gaan goed te regelen. Jullie blijven allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Ik help jullie op een deskundige manier bij het maken van een goede verdeling en passende (financiële) afspraken voor de toekomst. Samen doorlopen we daarvoor een vast traject:
 

We maken kennis (vrijblijvend en gratis) 

Als je uit elkaar gaat, is het soms moeilijk om tot goede afspraken te komen. Omdat je niet meer dezelfde belangen hebt, is de kans op moeilijke meningsverschillen groot. Misschien weet je ook niet goed waar je moet beginnen, en waar je allemaal rekening mee moet houden. Tijdens een kennismakingsgesprek verkennen we de situatie met elkaar.

Tijdens dit gesprek hoor ik graag wat jullie situatie is en welke wensen er zijn. Ik vertel daarna hoe ik te werk ga om jullie zo goed mogelijk te helpen. Wat moet er worden geregeld, welke gegevens heb ik van jullie nodig en wat zijn de kosten.
 
 

We stellen het ouderlijk gezag vast

Hebben jullie samen minderjarige kinderen? Bij ongehuwd samenwonen speelt dan de vraag of beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Alleen met gezag kun je meebeslissen over belangrijke zaken in het leven van jullie kind. Als je niet getrouwd of geregistreerd partner bent, krijgt alleen de biologische moeder het ouderlijk gezag. De andere ouder krijgt dit niet automatisch. Het gezag voor de andere ouder kan alleen geregeld worden door een verzoek en aantekening in het gezagsregister. Meestal wordt het gezag aangevraagd zodra het kind geboren is. Maar dit kan ook op een later tijdstip gebeuren, bijvoorbeeld bij het uit elkaar gaan. De moeder moet hiervoor wel toestemming geven.

We maken een passend ouderschapsplan

Zijn jullie beiden juridisch ouder én hebben jullie het gezamenlijk gezag? Dan moeten jullie, bij het uit elkaar gaan, een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de toekomstige verzorging en opvoeding van de kinderen. Een ouderschapsplan maken is wettelijk verplicht. Maar omdat je bij samenwonen niet naar de rechter hoeft om je relatie te beëindigen, wordt dit niet gecontroleerd. Ik adviseer om altijd een ouderschapsplan te maken. Door afspraken duidelijk op papier te zetten, weet je als ouder precies waar je aan toe bent. Zo voorkom je miscommunicatie en problemen.

Het vaststellen van de kinderalimentatie is onderdeel van het ouderschapsplan. De hoogte daarvan hangt af van jullie netto-inkomens tijdens de relatie en de toekomstige verdeling van de zorg. Ook wordt er gekeken naar draagkracht: wat kun je aan alimentatie betalen of ontvangen, zonder in financiële problemen te komen?

We maken financiële afspraken

Hebben jullie een samenlevingscontract? Dan kijken we welke afspraken daar al in staan. Bijvoorbeeld over spaargeld, schulden en pensioen. De samenlevingsovereenkomst is dan de basis voor wat er geregeld moet worden. Hebben jullie een koopwoning en een gezamenlijke hypotheek? Ook daar moeten heldere afspraken over komen.

Wanneer je uit elkaar gaat, ontstaan er twee aparte huishoudens. Het kan zijn dat één van beiden daardoor financieel moeilijk rond zal komen. Als je niet met elkaar getrouwd was, is er geen ‘onderhoudsplicht’ naar elkaar toe. Dit betekent dat er wettelijk geen recht op partneralimentatie is. In onderling overleg kun je er voor kiezen om tóch (tijdelijk) partneralimentatie te betalen. Jullie mogen hier je eigen afspraken over maken. Ik help jullie daar uiteraard bij.

We zetten de afspraken op papier

Wanneer jullie specifieke of bijzondere afspraken maken, is het verstandig om dit in een schriftelijke overeenkomst te zetten. Bijvoorbeeld over de verdeling van jullie bezittingen en schulden, of wie er in de woning blijft. Ook dit kan ik deskundig begeleiden en vastleggen.