Scheiden na trouwen

Jullie hebben besloten te gaan scheiden. Er moeten afspraken gemaakt worden over een toekomst zonder elkaar. Afspraken die je samen maakt, en waar je het allebei over eens bent, zorgen voor minder problemen. Nu, maar ook later. Ik help jullie op een deskundige, maar ook persoonlijke manier op weg.  Het resultaat? Duidelijke afspraken, een glashelder financieel plan en zekerheid voor de toekomst. Om daar te komen, doorlopen we samen een vast traject:
 
We maken kennis (vrijblijvend en gratis) 

Als je gaat scheiden staat je leven op zijn kop. Het is een emotionele periode, waarin het moeilijk kan zijn om samen tot goede afspraken te komen. Omdat je niet meer dezelfde belangen hebt, is de kans op moeilijke meningsverschillen groot. Misschien weet je ook niet goed waar je moet beginnen, en waar je allemaal rekening mee moet houden. Het is een intensief traject waarbij deskundige hulp vaak nodig is.
Voordat wij zo’n traject met elkaar ingaan, is het prettig om elkaar eerst te leren kennen. Tijdens onze kennismaking hoor ik graag wat jullie wensen zijn en wat jullie belangrijk vinden. Samen verkennen we de situatie. Ik vertel daarna hoe ik te werk ga om jullie scheiding zo goed mogelijk te begeleiden. Wat moet er worden geregeld, welke gegevens heb ik van jullie nodig, hoe verloopt het proces en wat zijn de kosten. Als jullie beiden een goed gevoel over het gesprek en mijn hulp hebben, gaan we het traject definitief in. We maken dan een vervolgafspraak.
 
 
We bespreken jullie situatie en wensen

In het vervolggesprek gaan we dieper in op jullie wensen, behoeften en mogelijkheden. Hoe zie je de toekomst en welke afspraken passen daar bij? Om jullie situatie goed in beeld te krijgen, heb ik ook financiële gegevens nodig. Deze informatie vraag ik vóór het gesprek al bij jullie op.

We maken een passend ouderschapsplan

Hebben jullie samen minderjarige kinderen? Dan moet er ook een ouderschapsplan komen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Samen zorgen we dat alle praktische zaken goed geregeld zijn, en dat er een gewenste verdeling van de zorg komt.

We maken financiële afspraken

Op basis van jullie (financiële) gegevens, maak ik een zogenaamde vermogensverdeling. Dat is de verdeling van bijvoorbeeld jullie woning, hypotheek, inboedel, spaargeld en schulden. Wat wensen jullie en wat is mogelijk? We bespreken ook jullie pensioen en de situatie wanneer één van beiden komt te overlijden. Daarnaast maak ik een berekening van de hoogte van eventuele kinderalimentatie en/of partneralimentatie.  De hoogte daarvan hangt af van jullie inkomens,  de toekomstige verdeling van de zorg en draagkracht. Wat kun je aan alimentatie betalen of ontvangen, zonder in de financiële problemen te komen. Al deze informatie leg ik voor jullie vast in een helder financieel plan. Dit plan geeft een goed inzicht in de financiële situatie na de scheiding.

Soms draait deze fase in de scheiding uit op een intensieve en/of emotionele onderhandeling. Als scheidingsdeskundige help ik jullie om hier samen op een respectvolle en rechtvaardige manier uit te komen.

We leggen gemaakte afspraken vast in een convenant

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jullie als ex-partners. Zijn jullie het eens over de alimentatie, de verdeling van jullie woning, spullen, het spaargeld en het pensioen? Dan leggen we al deze afspraken vast in het convenant. Als er minderjarige kinderen zijn, is het ouderschapsplan een onderdeel van het convenant. Zodra het echtscheidingsconvenant klaar is, is de scheiding vaak snel afgerond. Het convenant is pas rechtsgeldig zodra de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken.
* Het is niet verplicht om een echtscheidingsconvenant te maken. De echtscheiding kan ook direct worden aangevraagd bij de rechtbank, door een advocaat. In dat geval beslist de rechter over de te regelen en te verdelen zaken.

We verzoeken de rechter om een echtscheiding

Uiteindelijk moet de echtscheiding worden aangevraagd bij de rechtbank. We dienen hiervoor een ‘gezamenlijk verzoek tot echtscheiding’ in bij de rechtbank. Ook het opgestelde convenant, met daarin alle (financiële) afspraken en het eventuele ouderschapsplan, wordt dan naar de rechter gestuurd. Hiervoor werk ik samen met een advocaat. Deze levert alle nodige documenten bij de rechtbank aan. Ook de gerechtelijke procedure wordt dus volledig voor jullie verzorgd.

De rechter doet uitspraak over de scheiding

Als de rechter uitspraak over de scheiding heeft gedaan, krijgen jullie beiden een echtscheidingsbeschikking toegestuurd. Die beschikking moet je binnen zes maanden bij de gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Pas dan ben je voor de wet uit elkaar. De datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking is van belang voor bijvoorbeeld partneralimentatie, pensioen of een ander huwelijk.

Na de scheiding nog samen belastingaangifte doen

Na een intensief traject is de scheiding geregeld. Jullie zijn beiden klaar voor een nieuwe toekomst, zonder elkaar. Maar het kan voordelig zijn om, in het jaar na de scheiding, nog één keer samen de belastingaangifte te doen. Wij werken samen met een gespecialiseerde accountant, die jullie hierbij kan helpen.